เพลง ไม่มีเธอก็ยังมีฉัน – ขนมจีน

เนื้อเพลง ไม่มีเธอก็ยังมีฉัน (Over You)

 

ไม่มีเธอก็ยังมีฉัน – Knam Chine

 

ถึงไม่มีสิทธิ์รัก

 

แต่ฉันก็มีสิทธิ์เหงา

 

เรื่องที่เธอเลือกเขา

 

ก็พอเข้าใจ

 

ถึงไม่เคยอ่อนแอ

 

ก็แค่มีมุมอ่อนไหว

 

เพราะนี่คือจิตใจ

 

เจ็บได้ร้องเป็น

 

เหมือนที่ใบไม้ร่วงหล่น

 

มันก็ลอยเคว้งคว้าง

 

แต่เมื่อฤดูผ่าน

 

เรื่องทุกๆอย่างจะผ่านไป

 

เมื่อไม่มีเธอก็ยังมีฉัน

 

แม้ว่าความฝันมันพังสลาย

 

แต่สิ่งที่เหลือคือความจริงนั้น

 

ฉันยังเดินต่อไป

 

เมื่อไม่ยอมลืมก็ให้จำไว้

 

ตอนที่ผิดหวังมันเจ็บเท่าไร

 

ก่อนจะให้ หัวใจใครอีก

 

ถึงเวลาผ่านเลย

 

ให้ฉันนั้นได้เปิดใจ

 

เริ่มจะมีความหมาย

 

กับใครสักคน

 

ถึงจะเป็นอย่างหวัง

 

หรือต้องช้ำอีกหน

 

รักก็เวียนอยู่บน

 

เส้นทางของมัน

 

วันที่ใบไม้ร่วงหล่น

 

มันก็ลอยเคว้งคว้าง

 

แต่เมื่อฤดูผ่าน

 

เรื่องทุกๆอย่างจะผ่านไป

 

เมื่อไม่มีเธอก็ยังมีฉัน

 

แม้ว่าความฝันมันพังสลาย

 

แต่สิ่งที่เหลือคือความจริงนั้น

 

ฉันยังเดินต่อไป

 

เมื่อไม่ยอมลืมก็ให้จำไว้

 

ตอนที่ผิดหวังมันเจ็บเท่าไร

 

ก่อนจะให้หัวใจใครอีก

 

วันที่ใบไม้ร่วงหล่น

 

มันก็ลอยเคว้งคว้าง

 

แต่เมื่อฤดูผ่าน

 

เรื่องทุกๆอย่างจะผ่านไป

 

เมื่อไม่มีเธอก็ยังมีฉัน

 

แม้ว่าความฝันมันพังสลาย

 

แต่สิ่งที่เหลือคือความจริงนั้น

 

ฉันต้องเดินต่อไป

 

เมื่อไม่ยอมลืมก็ให้จำไว้

 

ตอนที่ผิดหวังมันเจ็บเท่าไร

 

ก่อนจะให้หัวใจใครอีก

 

เมื่อไม่ยอมลืมก็ให้จำไว้

 

ตอนที่ผิดหวังมันเจ็บเท่าไร

 

 

ก่อนจะให้หัวใจใครอีก

หมวดหมู่

ความเห็นล่าสุด