เนื้อเพลง ไม่เปลี่ยนไป (The Reason)

ฉันไม่รู้วันนั้น ที่เราได้ผูกพัน

กี่วันที่มันพ้นผ่าน

กลับดูเหมือนเราเหินห่าง

ฉันไม่รู้วันนั้น ที่เธอได้กอดฉัน

ที่จะมีให้กันตลอด

ความรักที่เธอได้บอก

เปลี่ยนเธอจากวันนั้น

เป็นอื่นไกล

แต่มีฉันที่ไม่ไปไหน

เพราะฉันเคยได้รับ

ความรักที่เธอให้มา

ต่อให้ผ่านและพ้นวันเวลา

จะไม่เปลี่ยน

จากเธอที่รัก

วันนี้ที่สายไป

หากจะมีวันย้อนมาใหม่

อยากให้รู้ว่าในหัวใจ ฉันไม่เปลี่ยนไป

ฉันไม่รู้วันนี้ ที่เธอได้จากไป

เธอจะมีใครในอ้อมกอด

อย่างที่ฉันได้รับมาก่อน

เปลี่ยนเธอจากวันนั้น

เป็นอื่นไกล

แต่มีฉันที่ไม่ไปไหน

เพราะฉันเคยได้รับ

ความรักที่เธอให้มา

ต่อให้ผ่านและพ้นวันเวลา

จะไม่เปลี่ยน

จากเธอที่รัก

วันนี้ที่สายไป

หากจะมีวันย้อนมาใหม่

อยากให้รู้ว่าในหัวใจ ฉันไม่เปลี่ยนไป

เพราะฉันเคยได้รับ

ความรักที่เธอให้มา

ต่อให้ผ่านและพ้นวันเวลา

จะไม่เปลี่ยน

จากเธอที่รัก

วันนี้ที่สายไป

หากจะมีวันย้อนมาใหม่

อยากให้รู้ว่าในหัวใจ ฉันไม่เปลี่ยนไป

หมวดหมู่

ความเห็นล่าสุด